BIURO nr 11. Wieś (1/2015)

1,00 

Niesamowitej Słowiańszczyźnie Maria Janion analizowała kontrkulturę epoki romantyzmu, za jaką uchodziła (przechowująca słowiańskie relikty) kultura i obrzędowość ludowa. W jej obrębie wytworzył się alternatywny język magiczny – konkurencyjna wobec głównego nurtu praktyka duchowa i intuicja społeczna. Jej niesamowitość zgodnie z freudowską logiką była proporcjonalna do rozmiarów narodowej „amnezji”, „nierozpoznania siebie w sobie”. To co określane było jako dziejowy postęp ustaliło się jako czynnik traumatyzujący, źródło „zniewolenia i poniżenia”. Co z tej pokracznej kontynuacji mickiewiczowskich Dziadów trafiło wraz z powojennym transferem ludności ze wsi do miast? Jakie są dalsze losy tej amnezji? Dlaczego chłopskie korzenie zostały wyparte z tożsamości większości polskich obywateli do tego stopnia, że nie ma w naszym kalendarzu dnia upamiętniającego wyzwolenie ich przodków z niewolniczej pańszczyźnianej zależności? Może pełzająca dyskusja na temat odszkodowań za pańszczyznę obudzi świadomość widmowej wsi…

Na stanie

Szczegóły

  • redaktorka naczelna: Anna Mituś
  • autorzy tekstów: Paweł Balawender, Beata Bartecka, Ghosts of Breslau, Konrad Góra, Michał Grzegorzek, Alicja Kielan, Hubert Kielan, Joanna Kobyłt, Łukasz Kozak, Andrzej Leder, Michał Łagowski, Piotr Oskar Martin, Anna Mituś, Hubert Pokrandt, Aleka Polis, Beata Rojek, Łukasz Rusznica, Marek Rybicki, Jacek Schodowski, Mariusz Sibila, Piotr Stasiowski, Joanna Synowiec, Paweł Syposz, Aleksandra Wałaszek, Krzysztof Wałaszek, Karolina Zajączkowska, Bartłomiej Zdunek
  • projektant: Kama Sokolnicka
  • rok wydania: 2015
  • język publikacji: polski
  • wydawca: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
  • typ okładki: miękka
  • wymiary: 200x265mm
  • ilość stron: 120
  • ISSN: 2081-2434